Djurförsäkring

En komplett jämförelse av alla djurförsäkringar i Sverige

Betyg

Jämför betyg och försäkringar

Priser

Prisjämförelse
av alla försäkringar

Villkor

Sammanfattning av
viktiga villkor

Kommentarer

Läs och lämna
din egen kommentar

En informations- och jämförelsetjänst för dig som är djurägare

Djurförsäkring.se är en informations- och jämförelsetjänst för dig som behöver hjälp att hitta rätt djurförsäkring till ditt djur. Som djurägare vet vi av egen erfarenhet att det kan vara väldigt svårt att förstå skillnaderna mellan de olika försäkringsbolagen. Vanligtvis framhävs försäkringsfördelarna, samtidigt som de mindre gynnsamma villkoren gömmer sig djupt inne bland försäkringsvillkoren.

På den här sidan hjälper vi dig att jämföra djurförsäkringar så att du kan hitta den bästa djurförsäkringen för ditt djur. Vi tycker att de ska vara enkelt att jämföra djurförsäkringar, därför har vi skapat tydliga listor med den viktigaste informationen från de 8 vanligaste hund- och kattförsäkringarna.

olika djur

Är det viktigt att ha en djurförsäkring?

Att inte ha en djurförsäkring om din hund, katt, häst eller annat smådjur skulle råka ut för en olycka eller sjukdom kan bli väldigt dyrt! Dagens veterinärvård har utvecklats och blivit betydligt mer avancerad, fler sjukdomar och olyckor kan behandlas framgångsrikt vilket också lett till högre kostnader.

För att slippa hamna i en situation där ekonomin avgör ditt djurs framtid rekommenderar vi att du skaffar en djurförsäkring eller i andra hand ser till att lägga undan en buffert på åtminstone 50 000 kr för framtida veterinärbesök.

Exempelvis kan en vanlig MR undersökning för att ställa diagnos kosta över 10 000 kr för både hundar och katter. Har din hund svalt ett föremål kan kostnaden överstiga 30 000 kr. Sjukdomar som kräver större behandlingar landar många gånger på uppemot 75 000 kr vilket tyvärr är vanligare än många djurägare tror.

Ditt husdjur är en del av familjen, genom att ha en bra försäkring så slipper du till stor del att tänka på ekonomin vid behandling av ditt djur och kan istället tänka på djurets bästa.

Vad ska jag tänka på när jag väljer djurförsäkring?

När du ska teckna en djurförsäkring är det viktigt att tänka på lite olika saker. Vårt första tips, som kanske låter självklart men som ibland glöms bort, är att alltid utgå i från ditt djur och din egen situation, både ekonomiskt men också i vilken miljö du befinner dig i.

Tänk också på att försäkrinsbolag har något som kallas undantag, saker som inte inkluderas i djurförsäkringen.

hund och katt

Att tänka på som hundägare

När du ska teckna en djurförsäkring till din hund bör du först och främst ha just din hund i åtanke. Som exempel, har du en Tysk Schäferhund som ska användas vid arbete så kan det vara bra att ha en hundförsäkring med ett högre ersättningsbelopp. Att dessutom addera en användbarhetsförsäkring som ger ersättning om hunden inte längre kan användas i arbetet bör också finnas i åtanke.

Liknande upplägg gäller för en utställningshund, avelshund, tävlingshund eller jakthund. Här finns alternativ som jaktförsäkring eller att du tecknar en särskild livsförsäkring. Sammanfattningsvis, varje försäkringssituation är unik!

Att tänka på som kattägare

Vad är bra att tänka på när det kommer till kattförsäkring? Samma som för hund, utgå ifrån din egen katt och ras. Är det en utställningskatt som är meriterad så kan en användbarhetsförsäkring vara att rekommendera. Om det är en ras med hög sjukdomsrisk så kan det dels vara bra att ha ett extra högt försäkringsbelopp men gå också igenom villkoren så att det inte finns undantag för din kattras.

Skillnaderna mellan olika kattraser är stor, därför kommer premierna variera från exempelkostnaderna i vår jämförelse. Bäst är därför att gå till försäkringsbolaget och räkna på priset för din situation och katt.

Att tänka på som hästägare

En hästförsäkring är något vi rekommenderar alla som har en häst, vare sig det är en ridhäst, avelshäst, galopp- eller travhäst. Skillnaderna är stora mellan försäkringsbolagen därför har vi valt att jämföra både priser och villkor för hästförsäkringar. Själva grunden i en hästförsäkring liknar andra djurförsäkringar med till exempel veterinärvård, självrisk och livförsäkring.

Att tänka på som smådjursägare

Vad är bra att tänka på för dig som är smådjursägare? Först och främst är kategorin smådjur relativt stor med flera typer av djurarter inkluderade. Vad som är viktigt att tänka på är att kostnaderna för t.ex. en minigris skilljer sig rätt mycket från säg ett marsvin. Därför är det bra att fundera på hur mycket du är beredd att betala samt vilken typ av smådjursförsäkring du kan tänka dig att teckna.

Vad ingår i en djurförsäkring?

Veterinärvårdsförsäkring

Det allra vanligaste är att djurförsäkringen utgår från en grundförsäkring som kallas veterinärvårdsförsäkring. I de flesta försäkringarna så ingår behandling av både skada och sjukdomar i veterinärvårdsförsäkringen men det finns också försäkringar som enbart täcker olyckor.

På veterinärvårdsförsäkringen går det att välja ett ersättningsbelopp vilket är den maximala kostnaden som djurförsäkringen ersätter under varje försäkringsperiod, vanligtvis ett år. Här rekommenderar vi alltid att välja ett högt belopp, då kostnaderna ofta blir betydligt högre än du själv tror.

djurforsakring-forklaring

Tilläggsförsäkringar

Nästan alla försäkringsbolag erbjuder tilläggsalternativ. Det betyder att veterinärvårdsförsäkringen fungerar som en grund och tillvalen adderas ovanpå för ett bättre försäkringsskydd till ditt djur. De vanligaste tillvalsalternativen är:

• Medicin
• Rehabilitering
• MR och CT undersökning
• Avelsförsäkring
• Användbarhetsförsäkring

Beroende på vilket djurförsäkringsbolag så kan vissa av dessa tilläggen redan ingå i försäkringen.

Livförsäkring

En livförsäkring är ett av de vanligaste tilläggen inom djurförsäkring. Försäkringsbolaget betalar ut en ersättning om ditt djur dör, avlivas, springer bort eller blir stulet.

Specialförsäkringar

Specialförsäkring är ett tillägg som vissa försäkringsbolag erbjuder. Här ingår flera typer av specialtillägg, vanligaste är:

• Dolda felförsäkring
• Flockförsäkring
• Jakthundsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring

Vilka försäkringsbolag erbjuder djurförsäkringar?

Djurförsäkringar i Sverige

Djurförsäkringarna på den svenska marknaden styrs av en relativt liten grupp av försäkringsbolag. De vanligaste djurförsäkringsaköterna på marknaden finner du i listan.

Det finns både för- och nackdelar med de olika bolagen därför är det alltid bra att jämföra försäkringar innan du tecknar. Flera av försäkringsbolagen samarbetar också till exempel erbjuder Trygg-Hansa liknande försäkring som Moderna efter att ha köpt upp försäkringsbolaget. Tidigare samarbetade även ICA och Svedea, men nu erbjuder ICA sin egna försäkring.

Vilken djurförsäkring är bäst?

Bäst Djurförsäkring

Vilken är den bästa djurförsäkringen är en vanlig fråga som trillar in till oss. Faktum är att bäst djurförsäkring är den som fyller alla dina behov. Det betyder att den bästa djurförsäkringen för en djurägare kan vara helt annorlunda för en annan. Därför rekommenderar vi alltid att du gör en liten checklista över vad du vill ska ingå i din djurförsäkring, för att på så sätt få ut det mesta. I vår jämförelse kan du enkelt få en överblick av villkor, för- och nackdelar med de olika försäkringsalternativen.

Försäkringsbolagen som erbjuder djurförsäkring skiljer sig åt i allt från villkor till priser. Konsumenternas Försäkringsbyrå är en aktör som många försäkringsbolag refererar till och som utvärderar och som bland annat utvärderar och poängsätter hundförsäkringar. Bäst poäng av alla försäkringsbolag 2021, 2022 och 2023 fick Lassie Stor med 4.7 poäng vilket gjort försäkringen populär. Därefter finns Hedvig som erbjuder billiga priser på sin försäkring men också med bra villkor.

Bästa djurförsäkringen hund 

  • Lassie 4.7 Poäng – Är en av de billigaste djurförsäkringarna och har en självriskperiod på 365 dagar.
  • Hedvig 4.3 Poäng – Bra villkor med generellt låga priser samt höga ersättningsalternativ.

Jämför djurförsäkringar - vad är viktigt att tänka på?

Veterinärvårdsbeloppet är den maximala ersättningen som du kan få ut från din djurförsäkring under varje försäkrings år. Desto högre veterinärvårdsbeloppet är desto mer omfattande olyckor och sjukdomar kommer din försäkring att täcka.

När det kommer till hundförsäkringar och kattförsäkringar så brukar det gå att välja mellan 25 000 upp till 120 000 kr beroende på försäkringsbolag. Hästar har ett högre ersättningsbelopp medan smådjur har ett lägre ersättningsbelopp.

Det viktigaste att tänka på här är att desto större ersättningsbelopp du har desto högre kommer din årspremie att vara. Därför är det bra att ha skaderisk, vanor och andra faktorer i åtanke när du väljer vilket veterinärvårdsbelopp du ska ha till djuret.

Självrisken delas in i två delar, den fasta självrisken och den rörliga självrisken. Den fasta självrisken är en fast kostnad som alltid betalas vid veterinärbesöket. Denna tillkommer oavsett hur stor kostnaden är.

Den rörliga självrisken är en procentuell andel av vårdkostnaderna som vanligtvis går att välja mellan 15 % – 25 %. Desto lägre självrisk du vill ha desto högre kommer månadspremien att vara.

Oftast så finns det också en självriskperiod för den fasta självrisken. Om du besöker veterinären flera gånger under denna period så betalar du endast en fast självrisk. Perioden varierar vanligtvis mellan 100 till 365 dagar.

Med andra ord kan du spara mycket på att välja ett försäkringsbolag som har en lång självriskperiod. Speciellt om du behöver uppsöka en veterinär under upprepade tillfällen under ett och samma år. Vilket är relativt vanligt vid sjukdomar eller större olyckor.

I många djurförsäkringar, men långt ifrån alla så ingår veterinärordinerad medicin och receptbelagd medicin. I och med att medicinkostnaderna snabbt kan springa iväg vid en olycka eller sjukdom så kan det vara bra att se över om medicin ingår i försäkringen.

I och med att veterinärvården har blivit mer avancerad så har det blivit vanligare att veterinären vill göra en MR, CT eller scientigrafiundersökning. Det kan bli väldigt dyrt och det är inte ovanligt att MR undersökningarna för en hund eller katt kostar över 10 000 kr. Därför är det viktigt att undersöka om detta ingår i försäkringen, till vilket belopp samt om det finns några undantag i försäkringsvillkoren.

För den som har ett djur med en speciell sjukdomshistorik inom rasen kan det vara smart att titta över reservationerna och kraven som finns. Det är mycket vanligt för exempelvis hundar och katter att det finns vissa rasspecifika reservationer så som att ledoperationer inte täcks på vissa hundar eftersom att det är vanligt att rasen har återkommande ledproblem. Var noga med att kolla upp detta i försäkringsvillkoren när du tecknar din försäkring.

Det är alltid trevligt när det ingår rabatter när du tecknar försäkringen och många djurförsäkringsbolag har upp till 30 % rabatt första året. Det du bör tänka på är att detta är en engångsrabatt vilket betyder att under djurets livstid så kommer detta ha en marginell betydelse. Fokusera istället på det som är viktigt, månadspremie, ersättningsbelopp, krav och vad som ingår. Det är detta som kommer att påverka priset mest i längden.

Djurförsäkring pris
Det skiljer sig mycket på priset till försäkringar för olika djur. Exempelvis går det att få en försäkring för under 100 kr/mån till ett smådjur medan en hund kan kosta över 500 kr/mån. Det finns flera faktorer som är individuella och påverkar priset.

  • Smådjur under 100 kr/mån
  • Hundförsäkring 300 – 700 kr/mån
  • Kattförsäkring 80 – 400 kr/mån

Hundförsäkring pris
En hundförsäkring kan kosta allt mellan 300 kr – 700 kr beroende på vilket försäkringsbolag du väljer, vilken hundras det är samt vad självrisken och vad försäkringsbeloppet är. Det finns även andra faktorer som spelar in.

Kattförsäkring pris
Kattförsäkringar tenderar att vara något billigare än hundförsäkringar men det är vanligt att dem ligger inom intervallet 80 – 250 kr. Även här spelar kattrasen roll samt självrisk och försäkringsbelopp tillsammans med andra faktorer.

En sida för dig och ditt djur

Djurförsäkringen.se är framförallt en informations- och jämförelsetjänst för dig som är djurägare eller planerar att skaffa ett djur. Vi vill göra det lättare för alla att hitta en djurförsäkring som passar din hund, katt, häst eller smådjur.

Det är ofta svårt att få en bra överblick bland alla krångliga försäkringsvillkor, skillnader i priser och omdömen vilket var anledningen till att vi startade den här sidan. Målet är att du enkelt ska kunna få en överblick av de viktigaste delarna i djurförsäkringen så som ersättningen bland de olika försäkringarna, vad som ingår, vad du ska tänka på och en annan bra information. Om du behöver mer information eller intresserad av att hitta djurförsäkringar rekommenderar vi våra undersidor om hundar, katter eller smådjur.

Djurförsäkringstopplistor och jämförelser

Med hjälp av topplistor och jämförelser har vi försökt ta fram de försäkringsbolagen som vi tycker är bäst, med andra ord är det endast vår egen tolkning. Givetvis är det väldigt individuellt eftersom flera faktorer spelar roll när det kommer till den bästa djurförsäkringen för ditt djur.

Jämförelserna utgår från en genomsnitt djurförsäkring för det specifika djuret. Här kan det skilja sig beroende på var du bor, vilket ras, olika tilläggsförsäkringar etc. Det tänk därför på att det bästa är att själv gå in på försäkringsbolaget och kalkylera den exakta summan för ditt djur.

» Behöver du mer information? Här har vi samlat ett par bra sidor inom försäkring- och jämförelsetjänster.

Tryggvi.se – här finns mängder av oberoende jämförelser och information om den svenska försäkringsmarknaden.
Hundförsäkring – om du vill läsa på mer om hundraser och billiga hundförsäkringar rekommenderar vi denna hemsida.
Kattförsäkring – för dig som har katt och vill läsa på mer om kattraser och kattförsäkringar.
Försäkrio – en försäkringssida som jämför alla typer av försäkringar men även hund och kattförsäkring.
Bäst elavtal och Elavtal erbjudande – om du vill hitta bästa elavtalet och rabatterna.
Är du ute efter bäst lån? Jämför lån hos låneförmedlare i Sverige och hitta det rätta lånet för dig.

En informativ sida om djurförsäkringar

Vi försöker alltid att hålla den här sidan så uppdaterad som möjligt. Försäkringsvillkor ändras ibland flera gånger per år och alla justeringar på denna sida sker manuellt. Det är därför viktigt att använda Djurförsäkringen.se som en informativ sida. För att försäkra sig om att villkoren stämmer är det viktigt att du besöker försäkringsbolagets sida.

 Vi tar inte ansvar för eventuella fel på Djurförsäkringen.se. För att täcka kostnaden för att driva den här sidan får vi ersättning för annonsering samt trafiken vi skickar vidare.

Alla försäkringsbolag har en sektion för kommentarer samt möjlighet till att betygsätta. Vi uppskattar om du har egna erfarenheter som du delar med dig för andra besökare på sidan. Att göra sidan bättre är något vi alltid strävar efter, om du har några frågor, tankar på förbättringar eller fakta om försäkringsbolagen så får du gärna kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på sidan om oss samt längst ner.

Djurförsäkringen
Logo