Hedvig

Hedvig djurförsäkring med bra villkor och betyg

Hedvig är ett modernt, nytänkande och riktigt smart försäkringsbolag som valt att lägga all sin kunskap och fokus på att kunna erbjuda försäkringar som är lättillgängliga, trygga och anpassade efter den livsstil många av oss har idag. Det vill säga, försäkringen ska vara smidig att använda och finnas tillgänglig oavsett vad du gör och var du befinner dig, direkt i mobilen.

Deras Hedvig djurförsäkring är inget undantag. Trots att Hedvig funnits på marknaden sen 2017 har de sen tidigare inte erbjudit någon försäkring för hund och katt. Detta har dom dock valt att ändra på nu genom att lansera en hund- och kattförsäkring. Ambitionen är att denna djurförsäkring ska göra livet enklare och tryggare för både dig och ditt husdjur.

Om Hedvig

Kontaktuppgifter

Telefon

Kundtjänst på telefon 010-45 99 200

Öppettider

Måndag till fredag: 09.00 – 16.00

E-post och kontakt

Support: hedvig.com/se/hjalp

Adress

Hedvig Betyg

9.1
Betyg

Hedvig Hundförsäkring

Hedvig är ett nytt tillskott på djurförsäkringsmarknaden. Utöver att försäkringen ger skydd och ersättning för de mest grundläggande aspekterna kan du teckna en Hedvig katt- eller hundförsäkring med ersättningsbelopp upp till 160 000 kr. Du kan även få tillgång till ett flertal andra skydd så som livförsäkring, ersättning för tandvård och rehab, medicin och dolda fel. Unikt för just Hedvig Premium är att du kan få ersättning för hemvård av djur. Hedvig djurförsäkring för hund och katt är ett prisvärt alternativ som konkurrerar med några av de bästa djurförsäkringarna på marknaden.

9.1Expert Score
Försäkringsskydd
9
Självrisk
9.5
Villkor
9.5
Rabatt och priser
8.5
8.8Läsarnas Betyg
Försäkringsskydd
9.3
Självrisk
8.6
Villkor
9.1
Rabatt och priser
8.5

Plus
  • Självriskperiod 365 dagar
  • Högt ersättningsbelopp - upp till 160 000 kr
  • Vårda sjukt djur skydd
  • Fria FirstVet samtal
Minus
  • Erbjuder ej samlingsrabatt

Lämna en kommentar

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Vad ingår i Hedvigs djurförsäkring?

Som katt- eller hundägare är det absolut viktigaste att kunna förse ditt husdjur med ett roligt, tryggt och behagligt liv, utan komplikationer och onödiga bekymmer. Med Hedvigs djurförsäkring kan du som djurägare känna dig trygg med att få professionell och snabb hjälp vid behov, för att ni ska få ett så trivsamt liv som möjligt tillsammans.

Du kan välja mellan tre olika nivåer av djurförsäkring till din hund eller katt; Basic, Standard och Premium. I samtliga djurförsäkringar ingår ett visst ersättningsbelopp för veterinärvård (upp till 160 000 kr), obegränsade digitala vårdsamtal till FirstVet, en inkluderande försäkring för alla raser och åldrar, samt fullgott skydd från dag 1. Tänk på att det kan finnas vissa rasspecifika begränsningar i försäkringen som du hittar i försäkringsboblagets villkor

  » Hedvig – Basic
  » Hedvig – Standard
  » Hedvig – Premium

Ersättning för veterinärkostnader och Firstvet samtal

Unikt för just Hedvig om du väljer Premium och deras djurförsäkring är att du kan få ersättning för de dagar då du behöver vara hemma från jobbet och vårda ditt djur, till följd av sjukdom eller skada – upp till 4 dagar/ år och djur.

Som djurägare har du också tillgång till obegränsade digitala vårdsamtal till FirstVet och deras kunniga medarbetare. Samtalen görs direkt via Hedvig-appen och finns tillgängliga oavsett var du befinner dig, oavsett vad du gör och oavsett tid på dygnet. Via dessa samtal kan du få hjälp, rådgivning och vägledning i alla olika situationer, till exempel då ditt djur blivit skadat, drabbats av sjukdom, eller om du är orolig eller har frågor kring något som gäller hundens eller kattens hälsa. En årlig hälsokontroll av djuret ingår.

Hedvig Basic

» Hedvigs minsta försäkringsalternativ

Hedvig Basic är en billigare djurförsäkring fast med ett lägre skydd. Försäkringen täcker sjukdomar och olycksfall upp till 30 000 kr för undersökning behandling och vård. Det ingår också dolda fel, ersättning kopplade till förlossning och sterilisering om veterinär rekommenderat detta på grund av skada eller sjukdom.

Det är viktigt att tänka på att många mindre försäkringsalternativ som riktar sig till djurägare som vill ha en billig försäkring inte har samma skydd. Exempelvis ingår MR/CT undersökning sällan tillsammans med avancerade behandlingar. Dessutom finns det vanligtvis inte någon skydd för medicinkostnader.

Hedvig Standard

» Bra pris till lagom skydd

Hedvig standard är försäkringsbolagets mest populära försäkring när det kommer till djurförsäkringar. I försäkringen ingår en veterinärvårdsersättning upp till 60 000 kr för undersökning, behandling och vård. Samtliga delar som ingår i Basic ingår även här men i Standard går även att få ersättning för rehabilitering samt veterinärordinerad medicin upp till 6 000 kr. I försäkringen ingår även ersättning för specialkost, tandvård, avlivning samt diagnostik, plastikoperation, strålning och kemoterapi.

Hedvig Premium

» Premium alternativ

Hedvigs premium försäkring är en av de mest omfattande djurförsäkringarna på marknaden, med ett ersättningsbelopp som upp till 160 000 kr för undersökning, behandling och vård. Samtliga delar som ingår i Basic och standard ingår även här men veterinärutskriven medicin ersätts upp till 10 000 kr. Försäkringen innehåller även en livförsäkring upp till 30 000 kr beroende på hunden eller kattens värde samt ersättning för vård av djur.

Ersättning för vård av djur är något som är unikt med Hedvigs premiumförsäkring och innebär att du får ersättning om du behöver vara hemma från jobbet och vårda djuret.

Sammanfattning Försäkringsskydd

Försäkringsnivå
Belopp
MR/CT
Medicin
Dolda Fel
Rehab
Basic
30 000 kr
Ingår ej
Ingår ej
Ingår
Ingår ej
Standard
60 000 kr
Ingår
6 000 kr
Ingår
Ingår
Premium
160 000 kr
Ingår
10 000
Ingår
Ingår

Sammanfattning Tabell

Hedvig Basic Standard Premium
Dolda fel
TR (FORL) * *
Medicin
Rehabilitering
MR-, CT- och scintigrafi
Ersättning vid avlivning
Fri rådgivning via FirstVet
Livförsäkring
*Ingår med vissa begränsningar i karenstid och intyg (se villkor på Hedvigs hemsida)

SJÄLVRISK

Självrisk med valmöjligheter

Väljer du att teckna Hedvig djurförsäkring finns det tre olika nivåer av hund- eller kattförsäkring att teckna, beroende på vad du och ditt djur har för behov och önskemål. Beroende på vilken försäkringsnivå du väljer kommer dina valmöjligheter för självrisker variera.

Fast självrisk

För den fasta självrisken finns tre olika nivåer; 0kr, 2500kr eller 3500 kr. Har du valt att teckna Hedvig Basic för katt eller hund kan du välja mellan en fast självrisk på 0 kr eller 3500kr. För Hedvig Standard och Hedvig Premium för hund eller katt kan du välja mellan fast självrisk på 0 kr eller 2500kr.

Rörlig självrisk

Utöver den fasta självrisken (där du kan anpassa ditt val utifrån hur du önskar dela upp dina betalningar och försäkringskostnader) får du betala en rörlig självrisk på 15-25% av den totala vårdkostnaden.

För Hedvig Basic och Hedvig Standard gäller en rörlig självrisk på 25%, medan du som tecknar Hedvig Premium får en rörlig självrisk på 15%. Den rörliga självrisken behöver du dock endast betala en gång per försäkringsår, trots att du besöker veterinären mer än en gång.

FÖRSÄKRINGSTILLÄGG

Livförsäkring

Om du som djurägare väljer att teckna försäkringsnivån Premium för Hedvig djurförsäkring ingår en livförsäkring på upp till 30 000 kr.

Denna aktiveras och ger dig rätt till ersättning om ditt djur har avlidit på grund av sjukdom eller olycka, om en veterinär ger angivelser om att djuret bör avlivas, eller om ditt djur har försvunnit eller blivit stulet (och inte återfinns inom 30 dagar).

För dig som hundägare innebär livförsäkringen ersättning på upp till 30 000 kr, medan du som kattägare kan få ersättning på upp till 20 000 kr för livförsäkring.

OMDÖME FÖR HEDVIG

9.1 Betyg
Hedvig Hundförsäkring

Hedvig är ett nytt tillskott på djurförsäkringsmarknaden. Utöver att försäkringen ger skydd och ersättning för de mest grundläggande aspekterna kan du teckna en Hedvig katt- eller hundförsäkring med ersättningsbelopp upp till 160 000 kr. Du kan även få tillgång till ett flertal andra skydd så som livförsäkring, ersättning för tandvård och rehab, medicin och dolda fel. Unikt för just Hedvig Premium är att du kan få ersättning för hemvård av djur. Hedvig djurförsäkring för hund och katt är ett prisvärt alternativ som konkurrerar med några av de bästa djurförsäkringarna på marknaden.

9.1Expert Score
Försäkringsskydd
9
Självrisk
9.5
Villkor
9.5
Rabatt och priser
8.5
8.8Läsarnas Betyg
Försäkringsskydd
9.3
Självrisk
8.6
Villkor
9.1
Rabatt och priser
8.5
Plus
  • Självriskperiod 365 dagar
  • Högt ersättningsbelopp - upp till 160 000 kr
  • Vårda sjukt djur skydd
  • Fria FirstVet samtal
Minus
  • Erbjuder ej samlingsrabatt
Lämna en kommentar
Har du egna erfarenheter? Dela gärna med dig!

Lämna en kommentar

Ditt Betyg

Djurförsäkringen
Logo