Sveland Djurförsäkringar

sveland djurförsäkringar

Ett försäkringsbolag med fokus på djur

Sveland Djurförsäkringar är ett försäkringsbolag som endast jobbar med djurförsäkringar. De har en mängd försäkringar för både hund, katt, häst och smådjur.

Bolaget är kundägt vilket innebär att alla som har en försäkring hos dem blir en ägare. De menar att detta gör att de inte strävar efter en viss vinstnivå och att kunden har mer möjlighet att påverka. Sveland beskriver själva på sin hemsida att de: ”brinner för djurs hälsa”. I denna recension går vi igenom Svelands försäkringsutbud.

Om Sveland

Sveland Djurförsäkringar grundades 1911 i Lund. De första åren var de främst inriktade på hästar och nötkreatur. I mitten på 1900-talet började de utöka till fler djur såsom hundar, får och getter. Idag är deras främsta målgrupp hundar och hästar men har fortfarande kvar försäkringar för lantbruk.

Bolaget har idag omkring 100 000 kunder och är ett välkänt namn på marknaden för djurförsäkringar. De lägger fokus på att ha en nära kundrelation och beskriver att de arbetar mycket utifrån tankar om gemenskap. Bolaget driver en stiftelse för djurens hälsa och livskvalité dit de för över en andel av vinsten varje år.

Kontktuppgifter

Telefon

Kundservice: 046-276 92 00

Öppettider

Telefontid: vardagar 09:00 – 17:00

E-post

E-post: djur@sveland.se

Adress

Sveland Djurförsäkringar
Stora Södergatan 47
222 23 Lund

Sveland Betyg

8.5
Betyg

Försäkringsbolag med fokus på djur

Sveland Djurförsäkringar jobbar enbart med djur vilket gör att de har koll på branschen. Försäkringen är enkel att få en översikt över där du väljer ersättningsnivå och tillägg. Ett plus är också att försäkringen ger ersättning för TR (FORL) även om detta endast gäller upp till 6 000 kr. Vi gillar även att försäkringsbolaget är kundägt vilket brukar innebära att försäkringen inte är onödigt dyr i förhållande till vad man får. På minussidan är självriskperioden något låg med 180 dagar. Sammantaget en djurförsäkring som är anpassningsbar efter behov och populär bland många djurägare.

8.5Expert Score
Försäkringsskydd
9
Självrisk
8.5
Villkor
9
Rabatt och priser
7.5
8.6Läsarnas Betyg
Försäkringsskydd
9.6
Självrisk
7.6
Villkor
9.2
Rabatt och priser
9.2

Plus
 • Kundägt företag med djurfokus
 • Ersätter TR (FORL) upp till 6 000 kr
 • Går att skräddarsy med flexibla val
 • Erbjuder också olycksfallsförsäkring
Minus
 • Självriskperiod är 180 dagar
 • Medicin hade kunnat vara inkluderat

Lämna en kommentar

Sveland Fullständiga villkor

Sidan uppdaterades 2024-06-12. Svelands villkor justerades 2024-03-01 vilket är det senast tillgängliga. För att läsa samtliga försäkringsvillkor för Sveland hundförsäkring och kattförsäkring kan du öppna länkarna nedan.

Försäkringsvillkor Katt

https://www.sveland.se/katt/

Försäkringsvillkor Hund
https://www.sveland.se/hund/

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Sveland har ändrat sin försäkring så att den är enkel att förstå. Försäkringen utgår från ett grundalternativ som heter hundförsäkring där du själv kan välja ersättningsnivå och tillägg samt en olycksfallsförsäkring för den som enbart vill ha en försäkring som täcker olyckor.

Sveland Hundförsäkring

Hundförsäkring

I Svelands hundförsäkring går det att välja mellan tre ersättningsnivåer 40 000, 80 000 och 120 000 kronor om din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka. I försäkringen går det sedan att lägga till tilläggen medicin, rehabilitering och personolycksfall. Där medicin och rehabilitering täcks upp till 6 000 kr. I försäkringen ingår även MR/CT/fluroskopi/Scint-undersökning.

Hundförsäkring Olycksfall

Svelands hundförsäkring olycksfall är ett billigt alternativ men som är begränsat till olycksfall och inte täcker sjukdomar. Försäkringen ger en ersättning på upp till 40 000 kronor i veterinärvård vid exempelvis trafikskador, bitskador eller akuta förgiftningar. Ersättning för mediciner och rehabilitering ingår tyvärr inte men finns som tillägg.

Sveland Kattförsäkring

Kattförsäkring

Svelands kattförsäkring är ett flexibelt alternativ där du kan välja mellan 40 000, 80 000, 120 000 kronor som ersättningsnivå för veterinärvård. Försäkringen gäller vid både olycksfall och sjukdomar och ger ersättning för TR (FORL) utifrån vissa villkor. Ersättning för medicin och rehabilitering ingår inte i försäkringen men finns som tillägg med upp till 6 000 kr i ersättning.

Kattförsäkring Olycksfall

Kattförsäkring olycksfall är Svelands grundförsäkring som gäller vid just olyckor men inte vid sjukdomar. Den ger en ersättning för upp till 40 000 kronor i veterinärvård vid exempelvis trafikskador, bitskador eller akuta förgiftningar. Ersättning för medicin och rehabilitering ingår inte men finns som tillägg.

SJÄLVRISK

Vid både hundförsäkring och kattförsäkring har Sveland fast och rörlig självrisk. Självrisken skiljer sig lite beroende på vilken försäkring du väljer men vid hundförsäkringar ligger den fasta självrisken på 1 800 kr, 2 700 eller 4 900 kr och den rörliga på 15 eller 25 %. För kattförsäkringar ligger den fasta självrisken på 1 900 kr eller 2 700 kr eller 4 900 kr och den rörliga på 15 eller 25 %. För Sveland Olycksfall finns endast 25 % rörlig självrisk som alternativ.

» Rörlig självrisk: 15 % eller 25 %

» Fast självrisk: 1 900 kr, 2 900 eller 4 900 kr för hund och katt

RABATT & ERBJUDANDEN

Rabatter för hundförsäkringar

Mängdrabatt
Om du försäkrar sex eller fler hundar hos Sveland, får du 10 % rabatt på försäkringspremien. För tre till fem hundar ger Sveland en rabatt på 5 %.

Kastrationsrabatt
Har din hund blivit kastrerad i förebyggande syfte, får du 5 % rabatt på hundförsäkringens nettopremie. Kastration minskar risken för sjukdomar som livmoderinflammation och prostatasjukdomar. Du måste kontakta Sveland för att få rabatten på din försäkring.

Rabatter för kattförsäkringar

OMDÖME FÖR SVELAND

8.5 Betyg
Försäkringsbolag med fokus på djur

Sveland Djurförsäkringar jobbar enbart med djur vilket gör att de har koll på branschen. Försäkringen är enkel att få en översikt över där du väljer ersättningsnivå och tillägg. Ett plus är också att försäkringen ger ersättning för TR (FORL) även om detta endast gäller upp till 6 000 kr. Vi gillar även att försäkringsbolaget är kundägt vilket brukar innebära att försäkringen inte är onödigt dyr i förhållande till vad man får. På minussidan är självriskperioden något låg med 180 dagar. Sammantaget en djurförsäkring som är anpassningsbar efter behov och populär bland många djurägare.

8.5Expert Score
Försäkringsskydd
9
Självrisk
8.5
Villkor
9
Rabatt och priser
7.5
8.6Läsarnas Betyg
Försäkringsskydd
9.6
Självrisk
7.6
Villkor
9.2
Rabatt och priser
9.2
Plus
 • Kundägt företag med djurfokus
 • Ersätter TR (FORL) upp till 6 000 kr
 • Går att skräddarsy med flexibla val
 • Erbjuder också olycksfallsförsäkring
Minus
 • Självriskperiod är 180 dagar
 • Medicin hade kunnat vara inkluderat
Lämna en kommentar
Har du egna erfarenheter? Dela gärna med dig!

Lämna en kommentar

Ditt Betyg

Djurförsäkringen
Logo