Hästförsäkring

En komplett jämförelse av alla hästförsäkringar i Sverige

Jämför hästförsäkringar

Att jämföra hästförsäkring är inte helt enkelt eftersom inget försäkringsbolag är sig likt. Hästförsäkringens omfattning kan skilja sig rätt markant i vad som ingår i veterinärvården, självrisker, undantag, priser och tillägg. Men även om det kan vara svårt att jämföra hästförsäkringar så betyder det inte att det inte går. På Djurförsäkringen har vi därför försökt göra det så enkelt som möjligt för dig som vill jämföra och hitta den bästa hästförsäkringen för dig och din häst.

dunstan-hästförsäkring

Dunstan

  Veterinärvård upp till 150 000 kr
  Trygga och omfattande villkor
  Billigast i vårt prisexempel
  Specialiserade på hästförsäkring
  Ingen beloppsgräns för läkemedel

Maxersättning150 000 kr
Självrisk rörlig25 - 50 %
Prisexempel417 kr/mån
sveland-logo

Sveland

  Hög maxersättning
  Flera självrisk alternativ
  Stora in hästförsäkring
  Många olika tillägg

Maxersättning180 000 kr
Självrisk rörlig0 - 20 %
Prisexempel538 kr/mån
agria-logo

Agria Djurförsäkringar

  Flera olika försäkringspaket
  Erfarna inom branschen
  Olika alternativ för självrisk
 Rehab ingår för Ridhäst

Maxersättning120 000 kr
Självrisk rörlig20 - 25 %
Prisexempel937 kr/mån

Jämför villkor och pris för hästförsäkringar

I tabellen nedan har vi samlat villkor och prisexempel av olika hästförsäkringar. För många är priset det som kanske spelar störst roll, vilket såklart inte är så konstigt då en hästförsäkring vanligtvis kostar allt från 250 kr till 2 000 kr i månaden. För att få ett exakt pris kan du klicka på “Se pris” så skickas du vidare till försäkringsbolaget. På deras respektive webbplatser finns även alltid aktuella försäkringsvillkor och förköpsblad.

Försäkring

Maxersättning

Självrisk låg

Självrisk hög

Självriskperiod

Prisexempel

Till försäkring

dunstan

50 000 kr -
150 000 kr

0 kr fast
25% rörlig*

0 kr fast

50% rörlig

Framgår ej

417 kr/mån

agria

40 000 kr -

120 000 kr

1 850 kr fast
20% rörlig

5 000 kr fast 25% rörlig

125 dagar

937 kr/mån

folksam

40 000 kr -

125 000 kr

3 000 kr fast
25% rörlig

7 000 kr fast
25% rörlig

365 dagar

788 kr/mån

if

60 000 kr -

130 000 kr

2 700 kr fast
20% rörlig

5 000 kr fast
20% rörlig

125 dagar

852 kr/mån

sveland

40 000 kr -

180 000 kr

2 700 kr fast
20% rörlig

4 900 kr fast
0-20% rörlig

150 dagar

538 kr/mån

dina

60 000 kr -

120 000 kr

2 000 kr fast
20-30% rörlig

2 000 kr fast
20-30% rörlig

4 månader

590 kr/mån (inkl tandvård) & 565 kr/mån (utan )

* 50 % rörlig självrisk upp till 5 000 kr därefter vald självrisk.

Prisexemplet i jämförelsen

För att ge en uppfattning av priser har vi valt att ta med ett prisexempel från de olika försäkringsbolagen. Det går dock inte att välja exakt samma villkor hos försäkringsbolagen, därför har vi försökt göra ett exempel där följande ingår: Svenskt halvblod, ett sto som är 5 år gammalt, veterinärvård 100 000 kr eller närmaste belopp. Självrisk: rörlig 20-25 % och 3 000 kr i fast, samt livförsäkring baserad på 15 000 kr i livsvärde.

Hästförsäkring pris

Priset för en hästförsäkring varierar kraftigt och kan vara mellan 250 kr till 2 000 kr i månaden. Årspremien för hästförsäkring i lägsta spannet blir runt 3 000 kr och i högre spannet runt 24 000 kr. Det finns flera faktorer som avgör försäkringspriset så som ersättningsnivå för veterinärvård, självrisk, hästras och livsvärde. Om hästens livsvärde (inköpspris) är högt kommer försäkringspremien bli dyrare. Hästförsäkringspriset är också baserat på om det är en ridhäst, islandshäst, avelshäst, galopphäst eller unghäst. I vårt prisexempel har vi utgått från en ridhäst men även här skiljer sig priserna väldigt mycket beroende på försäkringsbolag.

Vad kostar en hästförsäkring?

 • Dunstan: 417 kr/mån
 • Sveland: 538 kr/mån
 • Folksam: 788 kr/mån
 • If: 852 kr/mån
 • Agria: 937 kr/mån
 • Dina 590 kr/mån (inkl. tandvård)  & 565 kr/mån (utan tandvård)

* Prisuppgifterna är hämtade under december 2022. Hästförsäkringspriser är individuella och skiljer sig från fall till fall.

Billigt hästförsäkring

När du ska teckna en hästförsäkring rekommenderar vi dig att kolla på vilka behov du och din häst har och därefter jämföra priserna på marknaden för försäkringen tills du hittar den billigaste. Det går också att justera självrisk och tillägg för att få ner månadspriset, men då är också risken att det kommer bli dyrare för dig om hästen blir sjuk eller skadar sig.

För oss är en billig hästförsäkring den försäkringen som inkluderar försäkringsskyddet du är ute efter till det billigaste priset på marknaden. Sen finns det djurförsäkringsbolag som är dyrare och vissa som är billigare i förhållande till villkoren det erbjuder.

Vad är viktigt att jämföra i en hästförsäkring?

Veterinärvårdens omfattning

Veterinärvård eller veterinärvårdsförsäkring är grunden i en hästförsäkring. Denna del av försäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling om din häst blir skadad vid en olycka eller om hästen skulle bli sjuk. Viktigaste beslutet du behöver ta gällande veterinärvårdsförsäkringen är ersättningsbeloppet. Här finns försäkringar med ersättningsskydd från 40 000 upp till 180 000 kr, det är maxsumman som försäkringsbolaget ersätter under ditt försäkringsår för veterinärvård och andra kostnader.

Det är också bra att känna till vissa regler och undantag som är vanliga hos försäkringsbolagen. Att all behandling och vård ska utföras av en legitimerad veterinär är obligatoriskt och för många självklart. Det också bra att tänka på att en skada eller sjukdom som är medfödd (eller redan påbörjats) innan din försäkring tecknades inte kommer inkluderas i hästens försäkringsskydd. I försäkringsvillkoren kan de också finnas sjukdomar som från början inte täcks, det kan till exempel vara beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor eller tandproblem.

Jämförelse av hästförsäkringspriser

För många hästägare är priset det som spelar störst roll, vilket såklart inte är så konstigt då en hästförsäkring vanligtvis kostar allt från 250 – 2 000 kr i månaden. När du har koll på vilken omfattning du vill att din försäkring ska ha rekommenderar vi att du går in på de olika hemsidorna för försäkringsbolagen och räknar på försäkringspriset.

En av faktorerna som kommer påverka priset allra mest är ersättningsbeloppet. En dyrare försäkringspremie gör att du kan få en högre maxersättning om en olycka eller sjukdom uppstår. Priset påverkas också av hästens ras, ålder och tidigare sjukdomshistorik.

Eftersom försäkringsbolagen erbjuder olika typer av försäkringar kan det ibland bli svårt att exakt jämföra priser mellan olika hästförsäkringar. Vanligtvis är det bra att hitta en balans mellan försäkringspris, täckande villkor, en självrisk som passar din ekonomi samt att det valda försäkringsbolaget känns tryggt.

Tilläggsförsäkringar för din häst

Hos vissa av försäkringsbolagen kan du också teckna tilläggsförsäkringar. Det kan vara tilläggsskydd för allt från dolda fel, klapphingstoperation till utökad ersättning vid buköppning. Sveland har tillägg för rehabilitering och Dina har en tandvårdsförsäkring som tillägg. Med tilläggsförsäkringar blir priset högre, helst vill man därför att så mycket som möjligt redan ska ingå i hästförsäkringen.

Självrisker för hästförsäkringar

Till skillnad från många andra typer av försäkringar har djurförsäkringar, och så även hästförsäkringar, ofta två olika självrisker. En fast självrisk och en rörlig självrisk. Här finns det dock ett undantag, tecknar du din försäkring hos Dunstan betalar du aldrig en fast självrisk utan endast den rörliga delen.

Den fasta självrisken är ett belopp motsvarande 1 850 – 7 000 kr beroende på självrisknivå du valt. För att du ska slippa behöva betala den fasta självrisken vid varje veterinärbesök finns det något som kallas självriskperiod. Inom denna period behöver du endast betala fast självrisk en gång utöver den rörliga självrisken. Därför är det förmånligt att ha en så lång självrisk period som möjligt.

Rörlig självrisk betalar du vid varje tillfälle och dras från de veterinärkostnader som överstiger den fasta självrisken. Vanligtvis kan du välja vilken rörlig självrisknivå du vill ha, någonstans mellan 20 – 50 % beroende på försäkringsbolag. Väljer du hög fast och rörlig självrisk kommer priset på din försäkring bli lägre och tvärtom vid låg självrisk.

Livförsäkring

Ett annat försäkringsbeslut som är bra att fundera över är livförsäkring. En försäkring som går in och ersätter livbeloppet om hästen dör. Livbeloppet är försäkringsbeloppet som hästen är försäkrad till vilket motsvarar marknadsvärdet. Beloppet bygger på en kombination av inköpspris, härstamning, tävlingsresultat och avelsmeriter. Hos alla försäkringsbolag finns undantag för sjukdomar som inte omfattas (kan till exempel vara beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor).

Livförsäkringen brukar kunna tecknas efter 2 dagar och fram till 15 eller 17 år beroende på försäkringsbolag. Livbeloppet sänks årligen med 20 % från de att hästen är 16 år och upphör vid 21-26 års ålder beroende på vilket bolag du valt.

Försäkringsbolag och kundnöjdhet

En annan faktor som inte bör bortses är försäkringsbolagets omdömen och rykte. Försäkringsbolag med fokus på hästar har ofta bättre förståelse och expertis inom området, på samma sätt som det finns försäkringsbolag med fokus på enbart bilar. Det finns också omdömes sidor som Konsumenternas, Trustpilot och andra forum som samlar betyg om de olika bolagen.

SKI (Svenskt kvalitets index) har mätt kundnöjdhet inom försäkringsbranschen sedan 1989 och kan fungera som en bra indikator på kundnöjdhet från en bred urvalsgrupp.

Behövs en hästförsäkring?

En hästförsäkring är något som vi rekommenderar oavsett om det är en ridhäst, travhäst eller avelshäst. Utan försäkring blir eventuella veterinärkostnader som du själv behöver betala väldigt höga. Därför är det viktigaste att du har en bra veterinärvårdsförsäkring om hästen blir sjuk eller skadad. Sen finns det komplement, så som liv- och användbarhetsförsäkring som kan vara bra att teckna men inte är lika nödvändigt som veterinärvårdsförsäkringen.

Börja med att fundera på vilket skydd som behövs för din häst och situation. Det finns flera olika försäkringsalternativ och bolag att välja mellan. Försäkringspremien eller priset beror på hur omfattande du vill att din försäkring ska vara. En som är väldigt omfattande har en högre premie, men täcker mer. Lite mindre omfattning och din premie går ner men då får du eventuellt lägga ut mer vid en olycka eller sjukdom. Jämför olika försäkringsalternativ och hitta den bästa hästförsäkringen för dig.

I ett exempel från Folksam har ridhästen Charmeur har haft ett par kolikanfall under de senaste sex månaderna. För fyra behandlingar i stallet  uppgår kostnaden för dessa besök till 23 348 kronor och eftersom Charmeur har en A1 veterinärvårdsförsäkring upp till 80.000 kronor så får Johanna 15 261 kronor i ersättning.

Vad ersätter en hästförsäkring?

En hästförsäkring kan ersätta dig för olika kostnader som uppstår i samband med att din häst eventuellt blir sjuk eller skadad och då måste uppsöka en veterinär. Hästförsäkringen kan även inkludera delar som rehab, förlorad användbarhet och kostnader för avlivning. Omfattningen av försäkringen skiljer sig åt beroende på försäkringsalternativ och bolag. Utöver ovan nämnda kostnader kan du också teckna en livförsäkring ersätter om din häst dör, blir stulen eller försvinner.

Veterinärvård

Veterinärvård är grunden i hästförsäkringen och ersätter veterinärvårdskostnader vid vård och behandling/operation utförd av en veterinär. Väljer du till exempel ett veterinärvårdsbelopp på 50 000 kr betyder det att du kan få ersättning med upp till 50 000 kr per försäkringsår för veterinärvårdskostnader som inkluderas av din försäkring.

Inom veterinärvård erbjuds ofta olika nivåer av skydd. Enklare baspaket till mer omfattande premium alternativ. Skillnaderna är stora gällande villkor men också pris och det tåls att tänka till vilka behov du har för din hästförsäkring. För att ge en överblick av vad som inkluderas har vi valt ut Dunstans olika veterinärvårdspaket: Grund, Special och Premium.

Exempel på skillnader i veterinärvårdspaketen

Dunstan veterinärvårdGrundSpecialPremium
Frakturer
Sårskador
Kolik & bukingrepp
Läkemedel-
Fång-
Ersättning CT, MR, Scint
-
Hjärtsjukdomar
-
Hovskador
-
Kvarka-
Rehab--
Tandvård--
Hälta--
Eorth--
Botulism--
Luftrörsjukdomar--

Rehab

Rehab brukar inkluderas i de lite större veterinärvårdsförsäkringarna eller finnas tillgängligt som en tilläggsförsäkring. Rehabskyddet för hästen gäller då behandlande veterinär ordinerat eller remitterat rehabiliteringsbehandling efter en skada eller sjukdom. Det kan till exempel gälla hälta, ryggproblem eller skada efter olycksfall. Här kan även en rehabiliteringsplan ingå.

Avlivning

Skydd för avlivning är något man sällan vill tänka på men är bra att ha inkluderat då kostnaderna annars kan bli rätt höga. Om hästen behöver avlivas täcker försäkringen både veterinärkostnader och praktiska omkostnader. En trygghet i en tid då det sista man vill tänka på är dyra avlivningskostnader.

Livförsäkring

En för många viktig del är en livförsäkring till hästen. Hos vissa försäkringsbolag inkluderas livförsäkring och hos andra är det ett tillägg. Det kan också vara så att premiumpaketen innefattar livförsäkring medan baspaket inte gör det.

Oftast går det att välja mellan två olika alternativ kallat A1 eller A2, där den senare är en begränsad variant av livförsäkring. Syftet med att teckna en livförsäkring är att du som hästägare kan få ersättning om din häst dör, behöver avlivas, kommer bort eller blir stulen.

Du får själv fylla i hästens livsvärde vilket speglar hästens marknadsvärde och är oftast detsamma som inköpspriset. Har hästen till exempel tävlingsresultat eller andra meriter kan värdet höjas. När livförsäkringen ingår kommer försäkringspremien att öka om livsvärdet är högt och på samma sätt minska om det är lägre.

Tilläggsförsäkringar

Hos de flesta försäkringsbolag går det även att teckna tilläggsförsäkringar. Andra försäkringsbolag har valt att inkludera skydden i deras större veterinärvårdspaket från start. Det beror med andra ord på vad som passar dig bäst, ibland är tillägg att föredra och ibland inte.

 • Sveland erbjuder tillägg för rehabilitering, högst 5 000 kr per år.
 • If har något som det kallar VeterinärXtra som är deras premiumpaket.
 • Folksam har tilläggsförsäkring för utökad ersättning vid buköppning.
 • Dina erbjuder tandvårdsförsäkring upp till 20 000 kr per år.

Bäst hästförsäkring - vilken ska du välja?

Dunstan bästa hästförsäkringen i jämförelsen

Om vi ska utse den bästa hästförsäkringen så hamnar Dunstan som nummer ett. Dunstan har högt ett veterinärvårdsbelopp på upp till 150 000 kr, veterinärvårsförsäkringen är omfattande och försäkringsbolaget är specialiserade på enbart häst- och gårdsförsäkring. Dunstan erbjuder också en trygghetsgaranti vid flytt från andra försäkringsbolag vilket gör att du kan få fortsatt skydd för dolda fel som innefattades av gamla försäkringsbolaget.

På andra plats hamnar Sveland Djurförsäkringar erbjuder en maxersättning på upp till 180 000 kr samt flera olika alternativ för självrisk. Agria placerar sig på tredjeplatsen i vår topplista för bäst hästförsäkringar. Deras högsta veterinärsförsäkring ligger på 120 000 kr och självrisk alternativen är antingen 1 850 kr i fast och 25 % i rörlig självrisk, eller 5 000 kr och 25 % för den rörliga delen.

Bäst hästförsäkring 2024

 1. Dunstan – Hög maxersättning, ersättning från första kronan och omfattande veterinärvårdsvillkor
 2. Sveland Djurförsäkringar – Högst maxersättning och olika självrisker
 3. Agria – Populära inom djurförsäkring flera olika självrisk alternativ

Konsumenternas oberoende jämförelse

Enligt oberoende Konsumenternas är det väldigt jämnt gällande vilken som är den bästa hästförsäkringen 2022/2023. Värt att tänka på gällande Konsumenternas är att det inte inkluderar priset som en faktor, vilket såklart är en av de viktigaste, om inte den viktigaste delen när du ska teckna eller byta hästförsäkring. Det kan också vara så att vad som är bäst för en hästägare kan vara helt fel för en annan. Därför rekommenderar vi alltid att jämföra flera olika hästförsäkringar för att hitta den bästa.

För att hitta den bästa hästförsäkringen till din häst rekommenderar vi att du tittar på framför allt veterinärvårdsförsäkringen och ersättningsbeloppet. Därefter bör du fundera på vilken självrisk som passar samt eventuella tilläggsförsäkringar och livförsäkring.

bästa hästförsäkringen 2024

Olika sorters hästförsäkringar

Försäkring ridhäst

En ridhästförsäkring är alternativet för dig som vill försäkra din ridhäst, ponny eller sällskapshäst som du rider med i stallet eller i naturen. Denna försäkring finns oftast i olika nivåer och med bra skydd för bland annat hälta, rehab och olycksfall för person. Ridhästförsäkringen har generellt ett lite bredare skydd för många olika delar.

Om du är äldre än 65 år är det viktigt att kolla på villkoren så att olycksfallsförsäkringen fortfarande gäller om du till exempel skulle trilla av.

Försäkring avelshäst

Om du har ett avelssto eller en avelshingst rekommenderas en avelshästförsäkring. Försäkringsvillkoren för en avelshäst skiljer sig åt beroende på försäkringsbolag men är främst anpassad för dig som använder din häst till avel. Ofta kan även skydd för fölets första 30 levnadsdagar inkluderas.

Det skiljer sig något när du kan teckna en avelshästförsäkring men hos till exempel Sveland går försäkringen att tecknas från 2 års ålder och fram till 16 års ålder.

Försäkring travhäst

En travhästförsäkring är en särskilt anpassad försäkring för dig som tävlar inom trav eller monté med en travhäst. Försäkringen skyddar då även vissa sjukdomar och olycksfall som kan uppstå under ett travlopp. Denna försäkring går att teckna redan efter ett par dagar efter födsel och det gäller både varmblodstravare och kallblodstravare.

Dunstan Special är ett exempel på en speciellt anpassade försäkring för travhästar. Den omfattar fler än 60 sjukdomar och skador.

Försäkring galopphäst

Påminner om travhästförsäkring där en galoppförsäkring är anpassad för dig har en galopphäst. Viktigt att tänka på gällande denna typ av försäkringar är att undersöka inte bara vad som skyddas i försäkringen utan vad som inte ingår och vilka begränsningar som finns. För en galoppförsäkring i synnerhet kan det vara bra att känna till omfattningen på din försäkring.

Med Agria trav- och galoppveterinärvård ingår till exempel inte förebyggande behandlingar, bandagematerial, alternativa behandlingar och en rad andra delar.

Sammanfattning av hästförsäkringar

På den här sidan har vi på Djurförsäkringen gjort vårt bästa för att på enkelt och tydligt sätt gå igenom vad en hästförsäkring innebär. Vi är väl medvetna om att det finns ett antal olika försäkringsbolag som i sin tur har olika villkor, begränsningar och priser vilket gör det svårt att jämföra och utse bästa hästförsäkringen. För att få fram så rättvisa resultat som möjligt har vi tagit hjälp av Konsumenternas jämförelsedata, en oberoende försäkringsbyrå med inflytande från Konsumentverket och Finansinspektionen.

Om du ska teckna en hästförsäkring rekommenderar vi dig att alltid läsa på om villkoren på försäkringsbolagets hemsida då det alltid är uppdaterade. Likaså gäller prissättningen som är individuell, vilket gör att det kan skilja sig markant från vårt prisexempel.

Frågor och svar om hästförsäkringar

Vad är en hästförsäkring?

En hästförsäkring inkluderar en veterinärvårdsförsäkring som täcker kostnader som kan uppstå om din häst blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall. Det finns även hästförsäkringar speciellt anpassade för ridhästar, islandshästar, galopphästar, travhästar och avelshästar. Utöver veterinärvård finns livförsäkring som ersätter om hästen går bort innan den uppnått en viss ålder.

Vad kostar en hästförsäkring i månaden?

En hästförsäkring kan generellt kosta någonstans mellan 250 kr till 2 000 kr i månaden. Då blir försäkringspremien på ett år i lägsta spannet runt 3 000 kr och i högre spannet runt 25 000 kr.

Finns det kombinerade häst- och gårdsförsäkringar?

Ja det finns kombinerade häst- och gårdsförsäkringar. En ny aktör på marknaden är Dunstan som specialiserar sig på just häst- och gårdsförsäkringar. Det finns även större försäkringsbolag som Folksam och If med liknande erbjudanden.

Vilken hästförsäkring är bäst?

Bäst hästförsäkring i Djurförsäkringens jämförelse är Dunstan Premium som erbjuder hög maxersättning, ingen fast självrisk och omfattar fler än 60 sjukdomar och skador. På andra och tredjeplats kommer Sveland Djurförsäkringar och Agria.

Djurförsäkringen
Logo